Tjenester

Bortech har gjennom en årrekke jobbet med brønnboring, energiboring, gjennomboring, fundamentering, spesialboring og pumpeservice.

Vi tilbyr i dag tjenester på Østlandet og Sørlandet, men har også oppdrag andre steder i landet.

Entreprenører

Vi tilbyr smarte løsninger for de fleste prosjekter

Rørlegger

rørleggere

Topp moderne utstyr for optimalt resultat

ingeniører

Prosjekter i mange formater - fra enkle til komplekse

privat

Vann på hytta, energiboring, bedring av vannkvalitet

Energiboring

Under plenen og parkeringsplassen utenfor huset er det lagret energi. Denne energien er det mulig å ta i bruk. Energien kommer fra soloppvarming og geotermiskenergi fra jordas indre og er lagret i berggrunn, grunnvann og sedimentære avsetninger.

Gjennomboring i fjell

Ofte kan det være både enklere og billigere å bore et hull i stedet for å sprenge en grøft. Bortech utfører korte og lange gjennomboringer i fjell og under vei med stor presisjon.

Brønnboring

Når det regner over landet blir noe av nedbøren liggende og fukte det øverste jordlaget, mens resten synker dypere ned i jorden, blir filtrert og fyller grunnvannsbeholdningen vår. Vi hjelper deg med å få tak i vannet.

Fundamentering

Ved ustabile grunnforhold benyttes stålkjernepeling for å sikre etablering av stabile bygg. Bortech utfører fundamentering både for privatpersoner og større entreprenørselskap.

Pumpeservice

Vi selger og vedlikeholder pumper og pumpeutstyr.

Oljetank

Det er på tide å fjerne din gamle oljetank. Arbeidet kan være krevende og tungt, og det stilles krav til dokumentasjon ved avfallshåndtering. La oss ordne alt!

Bestill gratis befaring