Boring for vanntårn, vann og kloakk til industrifelt i Langangen

Bortech har investert i ny horisontal borerigg som kan bore opptil 850 mm hull i berg eller løsmasse. Vi har full kontroll på hvor borehodet til enhver tid er. I dette prosjektet startet vi å bore hullene nede ved Langangsfjorden, krysset under E18 og endte opp midt på industriområdet. Det er ikke tidligere boret to parallelle hull på denne avstanden med den treff sikkerheten i Norge. Se vår film om prosjektet.
Start video